Kurs for bedrifter og organisasjoner

Kursopplegg i hele landet

Vi har gjennom årene hatt kurs for forskjellige bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Yoga og avspenning er en motvekt til stress og jag, som jo sjeldent gir bedre produktivitet eller miljø på en arbeidsplass. Tvertimot vil yoga åpne for større trivsel, mer energi og kreativitet.

Stress = fravær

I følge en artikkel Aftenposten skyldes opp mot halvparten av sykefraværet på norske arbeidsplasser stressrelaterte lidelser. Dette kan være fysiske plager som stive muskler, musearm osv, men kan også skyldes et anspent og utrygt miljø blant kolleger med høyt stressnivå.
 

Bedre arbeidsmiljø

Yoga kan være en viktig faktor i å skape et godt arbeidsmiljø og unngå stress-skader. Enkle fysiske øvelser øker blodsirkulasjonen og fjerner spenninger i nakke og skuldre. 10 minutters avspenning fjerner stress, frisker opp mentalt og gir fornyet energi.

Vi har erfaring

Vi har hatt kurs for statlige bedrifter og organisasjoner, hotellansatte, fengsler, trygdekontor, fibromyalgi foreninger, HIV smittede, folkehøyskoler, videregående skoler, helseforetak innen psykiatri og legemiddelfirma. Blant de som har hatt yogaklasser med oss kan vi nevne Riksrevisjonen, Økokrim, Oslo fengsel, Bretveidt fengsel, DPS (distriks psykiatriske sentre) i Oslo området, Aker Solutions på Tranby, Parat med flere.

Alle våre lærere har utdannelse som yogalærere og erfaring med undervisning gjennom flere år.

Skreddersydde kurs

Vi setter opp tilbud med et tilpasset kursopplegg for den enkelte bedrfit / organisasjon. Det kan f eks være en time i arbeidstiden, en formiddag, etter arbeidstid eller et helgekurs. De fleste ønsker et kurs over en del ganger, men vi kan også sette opp en enkelt kursgang som en introduksjon enten hos dere eller på et av våre kurssentre. Vi har også kurs og introduksjonstimer for skoler og utdanningsinstitusjonerr, ta kontakt for mer informasjon.

Send en mail

En kort avspenning for kontorbruk

Lytt til en kort avspenning på 5 1/2 minutt på en stol.

Du kan også kjøpe CD’er med flere og lengre avspenninger i vår yogabutikk.

Kort avspenning sittende

med Thomas Moksha Kolby