Yoga og meditasjon

Klassisk yoga og meditasjon er en yogaform hvor de tradisjonelle elementer i yoga er integrert i en og samme klasse, alt etter hvilket nivå deltakerne er på. Her får du fysisk yoga, yogaens pusteøvelser, yoga-avspenning og meditasjon i et naturlig forløp. Vår erfaring er at dette fungerer veldig bra. Dette er en eldgammel måte å praktisere yoga som passer dagens mennesker svært godt.
Du trenger ikke å være spesielt myk eller sprek for å delta; alle kan ha glede av yoga. Har du plager eller begrensninger er du fritt stillet til å stå over en øvelse, yoga er ikke konkurranse. Yoga handler om å komme i kontakt med deg selv, kroppen, pusten og din naturlige indre ro, ikke om å kopiere andre.

Virkninger

Vanlige virkninger av yoga er avspenning, energi, velvære, åpenhet og klarhet. Den fysiske delen er yoga løser opp spenninger i kroppen og skaper en friere flyt av energi. Yogaens pusteøvelser fjerner anspenthet og balanserer kroppens energi. Avspenning og meditasjon gir deg ro og kontakt med de dypere lag av din bevissthet.

Konkrete metoder

Våre kurs er praktisk rettet og du vill ikke ble bedt om å tro på noe bestemt eller bli pådyttet spesielle livssyn. Et større kjennskap til til din energi og din bevissthet gir et trygt utgangspunkt for en åpen og nysgjerrig holdning til livet.

Hva slags yoga

Yogaen som vi underviser i er definert av Paramhansa Satyananda Saraswati. Han er en av vår tids pionerer innen yoga og har reformert yogaen fra å være preget av hinduismens riter og sedvaner til et klart definert system av øvelser som de fleste kan ha glede av uavhengig av kulturell bakgrunn. En del av den yoga som presenteres idag er knyttet til religiøse forestillinger. Vi underviser ut fra vår opplevelse av at yogaen utmerket kan stå for seg selv. Swami Satyanandas system av forskjellige yogametoder er svært omfattende. Her vil du kunne finne virksomme øvelser som kan utføres uansett fysisk form eller mentalt nivå.

Fysiske øvelser

I de fysiske øvelsene både styrkes og avspennes kroppen. Her brukes bevegelser og stillinger som løsner spenninger og myker opp i kroppen. Andre øvelser trener muskelene og bygger opp styrke. De indre organer stimuleres gjennom økt blodsirkulasjonen og påvirkning gjennom spesielle bevegelser og stillinger. Fordøyelsen stimuleres. Yoga gir velvære og ro i kroppen slik at du lettere kan gå inn i avspenning og meditasjon. Energistrømmene avbalanseres og kroppen venner seg til en mer avspent tilstand. Undersøkelser har vist at både den fysiske og den psykiske tilstand påvirkes positivt ved bruk av yoga.

Prøv en øvelse for skuldrene eller ryggen her

NadishodanPusteøvelser

Ved å bruke pusteøvelser kan du få en mer fri og naturlig pust. Måten vi puster på er svært viktig for tilstanden i både kroppen og sinnet. Pusten er ofte hemmet hos voksne og det er godt å få løsnet opp i de spenninger som kan ligge der. Pusteøvelser løsner også opp i mentale spenninger og gir deg erfaring om kroppens energi.

Kroppens egen pust når den ikke reguleres er et speil på den psykiske tilstanden. Ved å oppleve pusten får du en nær kontakt med tilstanden i kroppen og en avspenning av både kroppen og sinnet.

Prøv selv en pusteøvelse

SavasanaAvspenning

Avspenning ligger til grunn både for den fysiske yoga, pusteøvelser og meditasjon. Du trenger ikke å være avspent i utgangspunktet, den oppstår av seg selv når du gjør de forskjellige øvelser. Du vil bli kjent med enkle avspenningsteknikker til bruk i hverdagen og dybdeavspenning hvor du kan utvikle en kontakt med de dypere delene av ditt vesen.

Yoga-avspenning er svært effektiv i forhold til alminnelige stresstilstander. Avspenningen som oppnås i yoga er dypere enn selv i dyp søvn og kan ikke sammenlignes med det som ofte forbindes med “avkopling” som f eks å se TV eller lese en god bok osv.

Avspenning virker inn på både kropp og sinn, styrker immunforsvaret og hjelper deg til å takle utfordringer bedre. Fullstendig avspenning i kropp og sinn når du ligger ned kan være en god introduksjon til meditasjon.

Prøv selv en kort avspenning

MeditasjonMeditasjon

Meditasjon i yoga handler ikke om tenkning og refleksjon men om utvikling av oppmerksomhet. Vår bevissthet er ikke avhengig av tanker, tvertimot kan en dempet tankeaktivitet gi deg et større nærvær og en bedre kontakt med din intuisjon eller “magefølelse”. De fleste som setter seg ned med lukkede øyne for å finne ro vil bli oppmerksom på tankene eller kanskje tilstander som rastløshet og eller søvnighet. Du vil neppe finne ro ved å sitte å vente på at roen skal innfinne seg, men gjennom metoder som demper sinnets aktivitet og øker intensiteten i din oppmerksomhet. Meditasjonsteknikkene er broer mellom almindelige våkentilstander som ofte er dominert av tankeaktivitet og en opplevelse av tilstander med en større ro og dybde.

Etterhvert vil du gjennom meditasjon kunne utvikle en klarere oppmerksomhet og en tydeligere opplevelse av bevissthetens frie og ubegrensede natur.

Her finner du en instruksjon i en meditasjon