Kurstyper

Yoga og meditasjon trinn I

Dette er vårt grunnkurs og en introduksjon til yoga. Et kurs for deg som vil lære deg effektiv avspenning, trene litt og få myket opp i stive muskler. Her vil du gjøre deg dine egne erfaringer med yogaens fysiske øvelser, pusteøvelser, avspenning og grunnleggende meditasjon. Programmene er satt sammen med tanke på å gi en helhetlig innvirkning på kropp og sinn.

Øvelsene er ikke vanskelige og det er ikke nødvendig å kunne utføre alle øvelsene for å ha utbytte av yogaen. Har du fysiske begrensninger kan du utføre øvelsen så godt du kan eller stå over. Yoga er ikke sport eller konkurranse. Føler du deg ekstra stiv i kroppen eller har vondt for at bevege deg vil vi anbefale deg å begynne med Rolig yoga først. Kurset varer 1 1/2 time om gangen. Du får med deg et hefte med enkle yogaprogram som kan brukes hjemme.

Yoga og meditasjon II

SkulderrullingDette kurs er en naturlig fortsettelse av Yoga og meditasjon trinn I. Her kan du lære mer og utdype kjennskapet til øvelsene. Har du gått en runde tidligere er det lettere å fordype seg mer i yogaen. Det er ikke vanskeligere øvelser, men en utvikling av større oppmerksomhet i alle deler av yogaen. Du vil bli bedre kjent med øvelsene fra trinn I og du lærer deg nye både innen den fysiske yoga og pusteøvelser. Du blir bedre kjent med tilstander i området mellom søvn og våkenhet i avspenning og i meditasjon forsetter vi å utforske veiene til nærvær og fordypelse. Klassene varer 1 time og 30 minutter. Det er en betingelse for å gå på dette kurset at du har gått minst ett Yoga & meditasjon I kurs.

Yoga og meditasjon trinn III

RyggstrekkHer vil du bli kjent med øvelser innen videregående yoga og meditasjon. Det er en fortsettelse av trinn II og det er ingen krav til å være spesiell “flink” til øvelsene fra trinn II for å delta, interesse er nok. Gjennomgående vil det legges vekt på nærvær og å kunne finne kroppens naturlige grenser innen den fysiske yoga istedet for å “prestere”.

Vi utvider øvelsesspekteret og arbeider mer direkte med energi i pusteøvelser og i mudras og bandhas. Vi går videre med oppmerksomhetstrening med observasjon av sinnets spontane aktivitet og av påvirkninger fra det som er rundt oss og fra vår eget sinn. I meditasjon nærmer vi oss de finere aspekter av konsentrasjon og fordypelse og utvikler etter hvert kontakt med de psykiske energisentre langs ryggsøylen og i hodet, kroppens chakras. Kursene varer 1 time og 45 min pr gang. Det er en betingelse for å gå på dette kurset at du har gått minst ett Yoga & meditasjon II kurs.

 

Yoga for oss over 60 + andre

Yogaens mange små øvelser er ideelle for oss som er godt voksne. Her stimulerer vi blodsirkulasjonen, gjør øvelser som bedrer fordøyelsen, myker opp i leddene, trener styrke og tøyer ut. Yoga gir et naturlig velvære og man trenger ikke å være akrobat.

I tillegg bruker vi yogaens pusteøvelser som  balanserer kroppens  energi og forbereder oss til å vende oppmerksomheten innover. Mange er kjent med Yoga Nidra avspenning og den uvanlige dype hvile som kan kjennes både fysisk og mentalt. Denne teknikken kan også være veien til bedre søvn.

Du trenger ikke å ha forkunnskaper eller å være spesielt smidig eller konsentrert for å ha utbytte av yoga. Kurset er også egnet for deg som har gått til yoga hos oss eller andre steder tidligere og vil fordype deg i meditasjon. Du trenger ikke å sitte på gulvet, vi har gode stoler og krakker til nettopp det,

Velkommen alle som har lyst på en rolig yoga.
Klassene varer 1 time

Lærer: Moksha  
(som er godt over 60)

Chakrakurs YM III

Chakrakurset er et trinn III kurs.

Chakrakurset er et kurs hvor du blir mer kjent med øvelser innen videregående yoga og meditasjon. Øvelsene er ikke vanskeligere enn på YMIII og mange av teknikkene har du vært borti tidligere. Gjennomgående vil det legges vekt på nærvær og å kunne finne kroppens naturlige grenser innen den fysiske yoga i stedet for å “prestere”. På kurset vil du få noe skriftlig materiale som kan være støttende i din praksis, men dette er først og fremst et kurs i tantriske yogateknikker.

Yoga, tantra og meditasjon er ikke et trossystem men erfaringsbasert. Derfor er det mange teknikker for hvordan man går frem for å oppnå en større følsomhet for energiområder gjennom å skape egne erfaringer om det. På kurset blir du kjent med teknikker for å oppnå slik innoverrettet kontakt og følsomhet som gjør at du kan nå dypere i utviklingen av deg selv som menneske.

Det er grovere og finere teknikker. De finere teknikkene er mentale og innovervendte så de krever at man er i stand til å fokusere innover, sitte stille og holde konsentrasjonen samt en åpenhet overfor nye og kanskje ukjente tilstander og opplevelser.

Vi  arbeider mer direkte med energi i pusteøvelser og i mudra og bandha.  I meditasjon nærmer vi oss de finere aspekter av konsentrasjon og fordypelse og utvikler en dypere kontakt med de psykiske energisentrene, Chakraene, langs ryggsøylen og i hodet. Vi vil arbeide med chakraene systematisk og gjøre øvelser for hvert enkelt chakra gjennom kurset.  Klassene varer 1 time og 45 minutter pr gang. Det er en fordel at du har gått minst ett Yoga & meditasjon II kurs på Yggdrasil Yogaskole.

Pranavidya meditasjon – Introduksjon

Pranavidya er en tantrisk meditasjon som betyr viten om energi. Teknikken er basert på Ujjayi pranayama og er en intens praksis som involverer pranayama, visualiseringspraksis og detaljert kroppsbevissthet. Vi lærer å utvikle opplevelsen av utvidelse, avspenning  og sammentrekning av prana og å bli kjent med bevegelse av prana i hele kroppen. Det forutsettes at man har god kjennskap til ujjay pranayama (meditativ pust) og at man kan sitte en stund med den. Ellers kan man også ligge på ryggen i shavasana til innlæringen. Etterhvert akkumulerer man positiv psykisk energi og dirigerer den dit man ønsker, til seg selv eller andre.

Kurset er en introduksjon til Pranavidya, slik at man lærer de første trinnene i teknikken det og gir et godt grunnlag til å være med på Retreat med Pranavidya. Kurset har en progresjon, så teknikken bygges på underveis. Det er planlagt retreat med Pranavidya på YogaYoni i Nissedal uke 29 sommeren 2023.

Kurset går på zoom samtidig.  Lærer: Amrit

Kurset varer 1 time og 15 minutter. Dette kurset er for de som har gått YMII og YMIII.

Yogafilosofi

Patanjalis Yoga sutra

På kurset gjør vi en reise gjennom Patanjalis Yoga sutra. Teksten regnes for å være en av de viktigste tekstene innenfor yogapraksis- og filosofi, og grunnlaget for det som kalles Klassisk yogafilosofi. Den har sin opprinnelse i India rundt år 0, da Patanjali samlet og systematiserte datidens kunnskap og yogapraksis fra det indiske landskapet.

I teksten gir Patanjali oss en rikdom av kunnskap og praksis som er like relevant i dag som for 2000 år siden. Han gir innsikt i hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan vi kan bringe det til ro, og selve teksten er nærmest en skattekiste med metoder for hele mennesket og alle aspekter av livet vårt.

Kurset vil gi en god innsikt i klassisk yogafilosofi og de ulike yogapraksisene som finnes. Vi vil dekke tema som:

 • Innføring og oversikt over indisk filosofi
 • Hovedtrekkene i historien og hvordan den moderne yogaen har vokst frem
 • Betydningen av ordet Yoga
 • Hva yogafilosofien sier om virkeligheten og menneskets natur.
 • Overordede prinsipper for praksis og veiledning til den som praktiserer
 • Yogaformene Bhakti yoga, Karma yoga, Jnana yoga og Hatha yoga
 • Et dypdykk i de 8 lemmene av yogapraksis som Patanjali anbefaler:
 • Etikken og hvordan vi kan være mot oss selv og hverandre.
 • Fysiske stillinger, pusteøvelser og ulike stadier av meditasjon

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til filosofien, og hvordan vi kan integrere den i eget liv. Vi vil legge opp undervisningen med tips til oppgaver og egenpraksis, og erfaringsutveksling. Vi vil også få tid til mantraresitasjon/chanting. På den måten kan deltagerne få inspirasjon til å utvikle en praksis i selvstudie: Svadhyaya. Ordet er sanskrit og betyr selvstudie gjennom studie av tekster og japa (mantraresitasjon). Tradisjonelt ble filosofien lært bort gjennom resitering av mantra.
Klassene varer 1 time og 15 minutter pr gang.

Lærer: Viveka

Tantrisk yogafilosofi

Kurskvelder om Tantrisk filosofi og praksis

Tantra er navnet på en åndelig bevegelse som oppsto i Nord-India omtrent år 500, og nådde sin storhetstid i år 900-1200. Tantrisk filosofi og praksis spredte seg over hele India og store deler av Asia, og er blant annet en av hovedkildene til den vel kjente yogaformen Hatha yoga. Ordet Tantra kan forstås som et system for åndelig praksis, og brukes også om tekstene som beskriver slik praksis. Siden vestens oppdagelse av Tantra for 100 år siden, har det vært en formidabel fascinasjon, spekulasjon og ikke så rent lite misforståelser om dette spirituelle emnet. Det er nødvendig å skille mellom den noe overfladiske definisjonen av Tantra som oppsto i USA i forrige århundre (neo-tantrisme) og den tradisjonelle klassiske Tantra.

Klassisk Tantra har et rikt filosofisk system, og flere ulike retninger eller linjer. På kurset får vi en innføring i historikken og hvordan Tantra har utviklet seg frem til i dag. Vi vil lære om de grunnleggende filosofiske ideene og hva som kjennetegner tantrisk praksis. Vi vil særlig fordype oss i retningen ikke-dualistisk shaivisme. i denne filosofien sies det at virkeligheten består av et harmonisk samspill mellom bevissthet og dens energi – Shiva og Shakti. Samspillet mellom dem er grunnlaget for alt – fra skapelsen av universet til det enkelte menneskets bevissthet.

Noe av det unike med Tantra er at dens mål er at vi både skal oppnå åndelig frigjøring og leve et godt liv. I stedet for å se på menneskets eksistens som noe vi skal frigjøres fra, ser Tantra på skapelsen som en kunstnerisk lek som vi kan våkne opp til. Praksisen lærer oss at alt kan brukes som et middel til åndelig oppvåkning – enten det er vakker kunst eller den dypeste lidelse. Kurset vil gi et innblikk i forskjellige typer praksis og muligheten til å filosofere over hvordan tantrisk praksis kan inkorporeres i eget liv.

Vi vil blant annet lære om:

 • Tantras historie og kjennetegn
 • Tantrisk filosofi og virkelighetssyn
 • Oppvåkning og frigjøring i et tantrisk perspektiv
 • Shiva og Shakti – Bevissthetens krefter, utrykk og kvaliteter.
 • De ullike kategoriene av tantrisk praksis: ”Midler for frigjøring” som tar i bruk kroppen, sinnet og det energetiske utgangpunktet for all bevegelse.

I Tantra er det å fordype seg i filosofien en yogapraksis i seg selv. Målet er ikke å tilegne seg teoretisk kunnskap men å oppleve seg selv og verden i lys av filosofien. Gjennom kontemplasjon og selvstudie kan vi få dypere innsikt i oss selv og vår egen natur. Vi lærer at alt i livet kan være utgangpunkt for en yogapraksis.

Vi vil legge opp undervisningen med tips til egenpraksis, erfaringsutveksling og mantraresitasjon/chanting. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Klassene varer 1 time og 30 minutter pr gang
Lærer: Viveka

Vishuddi Shuddhi – også kalt “Energiens kilde”

Vishuddi Shuddhi er en meditasjon som stimulerer og balanserer kroppens psykiske  energi. Mange er kjent med ujjayi pranayama fra fysisk yoga, her brukes den på en litt annen måte til å vekke den psykiske energi/prana via en  energipassasje på fremsiden av kroppen. Vi starter klassen med en kort avspenning og gjør et program av øvelser som forbereder kroppen til å sitte godt. Her vil du bli kjent med et sett av mudras og bandhas, teknikker fra hatha yogatradisjonen som øker og intensiverer kroppens psykiske energi. Med tilstrekkelig forberedelse vil meditasjonen gjøre deg kjent med tilstander av ro og forhøyet energi.
Meditasjonen vil sin fulle lengde kunne utføres på 20-25 minutter. . Regn med å bruke litt tid hjemme underveis i kurset  for å implementere metoden i hverdagen.

Klassene varer 1 time. Lærer: Moksha

Antar Mouna – en innsikts meditasjon

Antar Mauna betyr indre stillhet på sanskrit og er en meditasjonsteknikk som inneholder avspenning, mental trening og det å hvile i en fordypet tilstand. Meditasjoner som forbindes med mindfullnes inneholder ofte deler av Antar Mauna. I en klasse starter vi med en kort liggende avspenning for så å gå igjennom et sett med enkle fysiske øvelser som gir deg muligheten til å sitte komfortabelt i en av de mange meditasjonsstillinger. Vi bruker også enkelte pusteteknikker som roer sinnets aktivitet.
Utgangspunktet med en komfortabel stilling og ro i sinnet er god forutsettning for å meditere. Metoden skaper muligheten for å la innholdet i sinnet passere uhindret.  Antar Mauna er en meditasjon i 7 trinn som introduseres i løpet av kurset. Regn med å bruke litt tid hjemme underveis i kurset  for å implementere metoden i hverdagen.

Klassene varer 1 time. Lærer: Moksha

Pranayama og Yoga Nidra

Pranayama er sanskrit og blir som regel oversatt til pusteøvelser, men handler i hovedsak om å vekke, balansere og utvide den psykiske energien i kroppen på en harmonisk måte. Her ligger det en solid erfaring gjennom mange århundre i yogatradisjonen som kommer oss,  moderne praktiserende tilgode. Disse praksis er langt fra tilfeldige eller eksperimentelle. Vi begynner med relativt enkle øvelser og bygger på etterhvert.
Yoga Nidra kalles også for psykisk søvn, men er paradoksalt nok basert på våkenhet hvor man utforsker de lag i sinnet som ligger under overflaten. Yoga Nidra blir stadig mer utbredt i de forskjellige yogamiljøer og kommer fra Satyananda yoga, klassisk yoga, vår yogatradisjon. Denne metoden kan gi deg tilgang til skjulte ressurser og dyp hvile.

Pranayama og Yoga Nidra er et kurs for de som ønsker å fordype seg i den delen av yoga som handler om energi, dyp avspenning og utvidet bevissthet. Du trenger ikke å ha gått på kurs hos oss tidligere eller være “flink” til fysisk yoga. Velkommen!

Klassene varer 1 time.

Frigjør pusten

Måten vi puster har en dyp innvirkning på kroppen, sinnet og energitilstanden vår.
I yogatradisjonene finnes virksomme metoder til å gjenvinne kroppens naturlige måte å puste på, fjerne spenninger og gi deg tilgang til indre ro. Du får med mp3-CDen / tilgang til nedlasting av ” Frigjør pusten med yoga” til hjemmebruk.

Pusten er et speilbilde av den psykiske tilstand. Når du påvirker pusten med yogaens pusteøvelser vil det frigjøre spenninger og gi mer energi.  Det er vanlig for de fleste voksne å ha en noe avkortet og anspent pust. Spenninger i magen gjør at bevegelsene mellomgulvet hemmes slik at man puster mer med brystkassen. For en normal hvilepust er dette uheldig. Magepusten har flere positive virkninger utover det å dra luft ned i lungene på en effektiv måte. Blodsirkulasjonen, fordøyelsen og de andre indre organer stimuleres samtidig. På dette kurset gjør vi øvelser som avspenner, bevisstgjør og styrker musklene rundt lungene på en rolig måte. Vi gjør liggende og sittende øvelser. Måten du puster vil endres også når du ikke tenker på det. Vi puster inn og ut over 20000 ganger i døgnet så du vil oppleve en forandring i både kropp og sinn.

Klassene varer en time om gangen. Lærer: Moksha

Yoga for gravide

Gravid Svaj TreYoga gir naturlig velvære og god kontakt med din kropp. Svangerskapet er en tid hvor det er naturlig å ta godt vare på kroppen og bli kvitt stress. Yogaøvelsene som vi bruker på dette kurs er velegnet til å gi ekstra styrke der du trenger det og samtidig myke opp så fødselen er til minst mulig belastning for deg og barnet. Yoga og avspenning er en effektiv måte å stimulere fordøyelsen og blodsirkulasjonen. Avspenning og meditasjon gir deg et naturlig velvære, energi og overblikk. Siste gang på kurset vil det være fødselsgjennomgang hvor partneren kan være med. Kursene varer 1 time og 30 minutter.

Egen side om yoga for gravide

Barselyoga – for mor og barn

Denne yogaen er basert på klassisk yoga, som er helhetstrening for både kropp og sinn, men med ekstra fokus på bekkenområdet, og øvelser som hjelper deg å komme i form igjen etter svangerskap og fødsel. Her er også øvelser for rygg, nakke, armer og områder som blir ekstra belastet på grunn av mange løft, bæring, amming osv. I tillegg blir det pusteøvelser og avspenning. Det brukes bevegelser og stillinger som strammer opp, løsner spenninger og myker opp i kroppen. Samtidig stimuleres de indre organer og deres funksjoner som blodsirkulasjon, fordøyelse og hormonbalanse.

Ved å bruke pusteøvelser kan du bedre tilstanden i kropp og sinn. Både hjertet og fordøyelsen blir påvirket positivt når kroppen puster riktig. I tillegg til å komme i form igjen etter fødselen, gir yogaen ro og avspenning slik at du kan hente deg inn igjen, ta igjen søvnmangel og få klarhet og fornyet styrke. Ved å gjøre yoga kan du føle deg mer velopplagt, og bli i bedre stand til å møte de utfordringene du står overfor i denne perioden.

Barselyoga passer både for nybegynnere og de som har gjort yoga før. Du trenger ikke å være spesielt myk eller sprek for å delta; alle kan forholde seg til sitt eget utgangspunkt og ha glede og utbytte av utviklingen.

Klassene varer 1 time og 30 minutter. Lærer: Amrit

I denne yogaklassen kan du ta med deg barnet ditt inn i yogarommet. Barnet får sin egen yogamatte ved siden av din. Av hensyn til deg og barnets behov blir det flere fysiske øvelser og pusteøvelser og litt kortere avspenning enn på våre ordinære kurs. Du kan derfor trygt ta de pausene du trenger underveis, enten du skal amme, få barnet til å sove eller annet. Barnet kan være i aldersgruppen 2-6 måneder Det er et maks-antall på ni deltakere på hvert kurs.

Lokalene åpner 15 minutter før klassen starter og vi anbefaler at du bruker tiden for å komme i orden og være klar til timen.

Yoga for mor etter fødselen

Yoga & meditasjon I er det kurset vi anbefaler hvis mor vi komme alene til yoga uten barn. Her får du anledning til å få litt tid for deg selv og samtidig gjøre yoga. I tillegg til fysiske øvelser og pusteøvelser settes det av god tid til avspenning slik at du kan hente deg inn igjen. I de fysiske øvelsene lærer du det som trengs for å trene opp og komme tilbake i god etter fødselen. Har du gått på gravidyoga hos oss, vil du være kjent med mange av øvelsene og kan få et fordypet utbytte av disse.

Plager i bekkenområdet etter fødsel er langt mer vanlig enn det som er allment kjent. Både ved vanlig fødsel og keisersnitt er det et stort behov for å trene opp bekkenbunnen, og det er svært viktig å komme i gang med treningen så fort som mulig. Bekkenbunns-øvelsene i yoga er effektiv trening av musklene her. Ved siden av å trene opp musklene som forebygger og hindrer inkontinens (urinlekkasje) gir yogaøvelsene også energi og bevisstgjøring av området. God styrke og kontakt med musklene i bekkenbunnen kan også gi positive virkninger for seksuallivet.

En uttalelse fra en kursdeltaker:

Etter å ha vært plaget med vond rygg i årevis, og prøvd utallige terapier og treningsopplegg, begynte jeg for fem år siden med yoga etter råd fra en veninne. Den umiddelbare virkningen var slående, og ulik all annen trening jeg har drevet med. Etter en yogatime føltes kroppen smidig og sterk, samtidig som jeg opplevde en mental ro tidligere ukjent for meg. Virkningen på lang sikt er imidlertid sensasjonell: I tillegg til det yogaen gir av fysisk og mentalt overskudd, har jeg de siste fire årene vært fri for ryggsmerter.

Kamilla Aslaksen, forlegger

En annen uttalelse om rygg og yoga:

For et par år siden fikk jeg en ryggskade som ble langvarig. Ryggskaden var en fysisk belastningsskade, men å leve med slike konstante smerter påvirket meg også mentalt. Yoga og meditasjon har blant annet hjulpet meg å iaktta og forstå de tankene og følelsene som oppstår omkring smertene og skaden.

Gjennom den dype yoga-avspenning fikk jeg både lindring for de fysiske smertene og sårt tiltrengt mental hvile fra de tankene og følelsene som følger med langvarige smerter. I en periode hvor jeg hadde problemer med å sovne om kvelden pga smerter, utførte jeg avspenning hver kveld før sengetid. Det fungerte bedre for meg enn smertestillende tabletter, ikke minst på grunn av den dype mentale hvile som yoga-avspenningen gir.

Da jeg etter hvert kom til behandlig hos en manuellterapeut, mente han at min bruk av avspenningsteknikker bidro til at jeg ikke trengte mer smertestillende enn jeg gjorde i denne perioden. I tillegg forklarte han hvordan avspenning kan bidra til å minske faren for å oppleve at smertene blir kroniske selv etter at skadestedet er leget.

En annen flott virkning jeg har fått av yoga er økt tilstedeværelse og glede – både i kroppen og i livet generelt!

– Kursdeltaker