Yggdrasil Yogaskole og lærerne

Hva slags yoga ?

Yogaen som vi underviser i er klassisk yoga; en kombinasjon av fysisk trening og uttøying, pusteteknikker, energiøvelser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon. Den praktiske vinkling av yoga som et konkret verktøy stimulerer til utforsking og bevisstgjøring av kroppen, sinnet og bevisstheten.

Teknikkene vi bruker i er i stor grad definert av Swami Paramhansa Satyananda, som er en av vår tids betydelige yogier. En av hans elver, Swami Janakananda har brakt denne yogaform til Skandinavia. Vi viderefører disse metodene med respekt for tradisjonen og ut fra vår egen opplevelse og forståelse av yoga. Det er etter vår oppfattelse ikke nødvendig å blande inn livssyn eller liste opp etiske retningslinjer på kursene. Et større kjennskap til din energi og din bevissthet gir et trygt utgangspunkt for en åpen og nysgjerrig holdning til livet.

En eldgammel viten

Yogatradisjonen er svært gammel og metodene er grundig gjennomprøvd. Teknikkene bygger på dyp innsikt i menneskets fysiologi og psyke. Erfaringene er videreført gjennom flere tusen år og gjør yoga til en trygg og harmonisk måte å jobbe med seg selv.

Yggdrasil

Litt om skolens navn: Yggdrasil er verdenstreet i den norrøne mytologi. Her forbinder treet himmel og underverden; i tretoppen sitter en ørn og ved røttene finnes visdomskilder og det veves skjebnetråder. Det er plass for mangfoldige vesener, mennesker og guder. Også som organisme og biotop er et tre en hel liten verden. Treet har gjennom tiden vært brukt som symbol på universet i forskjellige kulturer. Det enkelte menneske oppfattes i yogatradisjonen som et mikrokosmos, et komplett miniunivers. Også innen yoga finnes tresymbolet; røttene og stammen er sentralnervesystemet ( hjernen og ryggsøylen ) mens grener og blader er det perifere nervesystem ( resten av kroppen ). Både i yoga og i myten om Yggdrasil finnes slangesymbolet; et bilde på energi ved bunnen av ryggsøylen – treets rot. Symboler som disse kan man bruke til å bevisstgjøre “sovende” områder i sitt psykiske univers og etterhvert bli bedre kjent med seg selv.

Yoga kan praktiseres av de aller fleste uansett bakgrunn og livssyn. Vi legger liten vekt på teori og yogaens kulturelle “innpakning”, men spørsmål er velkomne. Undervisningen på kursene er lagt opp til å gi deltakerne en opplevelse av yoga gjennom praksis.

Kompetanse

Du kan være trygg på at lærerne hos oss har kompetanse til å undervise i yoga og meditasjon. Lærerne har utdannelse og erfaring med bruk av yoga og meditasjon gjennom en årrekke.

Lærerne ved Yggdrasil Yogaskole:

Thomas Moksha Kolby

Thomas Moksha Kolby

er daglig leder ved skolen, opprinnelig dansk og har bodd i Norge siden 1978. Han har 5 års fulltids yogalærerutdannelse i Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole hos Swami Janakananda og 3 års utdannelse ved Yogalærerskolen i Norge hos Peo. Moksha har undervist i mange forskjellige sammenhenger i Norge og i utlandet siden 1976. Ved siden av de ukentlige kursene i Oslo er han hovedlærer ved Yogalærerutdannelsen ved Yggdrasil Yogaskole.

 

Amrit Fossan

Amrit Fossan

driver Yggdrasil Yogaskole sammen med Moksha. Hun er utdannet jurist og har vært ansatt i det offentlige i 8 år. Hun har praktisert yoga og meditasjon siden 1990 og undervist i yoga full tid siden 2001. Amrit er utdannet ved Yogalærerskolen i Norge og hos Moksha. Ved Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole har hun fått ashramerfaring og veiledning fra Swami Janakananda. Amrit har i tillegg spesialutdannelse innen gravidyoga fra 2005 og er hovedlærer i gravidyoga ved skolen.

Kari Siwe Haugen

Roxana Cherroni

Roxana praktisert yoga og meditasjon siden 1995. Hun var ferdig med den 3 1/2 årige yogalærerutdannelsen ved Yogalæreskolen i Norge i 2013 og var rett etter på et fordypelsesopphold ved Bihar School of Yoga i India. Hun har i tillegg ashram erfaring fra Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole i Håå i Sverige og Bergen. Roxana har den daglige driften av Yggdrasil yogaskole i desember og januar og underviser på kursene. Hun har vært tilknyttet skolen siden 2013. 

Anne Karin Hofseth

Anne Karin Hofseth

Anne Karin har praktisert yoga siden 2002. Hun er utdannet yogalærer ved Yogalærerskolen i Norge fra 2011. Anne Karin har praktisk pedagogisk utdannelse fra universitetet i Oslo og har undervist i biologi i videregående skole siden 2006.

Anne Karin Hofseth

Rolf Henrik Schumacher

Rolf Henrik ble introdusert for yoga gjennom Skandinavisk Yoga og Meditasjonskole i 2005, og har undervist yoga siden 2008. Han er utdannet ved Bårdar Akademiet, Ballettakademiet i Gøteborg, og Yogalærerskolen i Norge ved Peo Olsen.

Janaki - Natasha Sofiskaja

Janaki - Natasha Sofiskaja

Janaki har tatt yogalærerutdannelsen ved Yggdrasil Yogaskole og har lang erfaring med yoga og meditasjon. Janaki er også musiker og leder våre samlinger med mantrasang.

Anne Karin Hofseth

Ina Herrestad

Ina går nå på tredje året av yogalærerutdannelsen ved Yggdrasil Yogaskole. Hun har drevet med yoga siden 2000 ved siden av annet arbeid som sosiolog og gestaltterapeut. Ina har lang erfaring med undervisning, veiledning og terapi. For tiden er hun ansatt på Kirkens SOS i Oslo som veiledningsansvarlig.