Yoga & meditasjon II (5x), mandag kl 19-20.30 – fra 08.01 – 05.02 Lærer Shanti

kr 1.200,00

Dette kurset er en naturlig fortsettelse av Yoga og meditasjon trinn I. Her kan du lære mer og utdype kjennskapet til øvelsene. Vi jobber med mudras og bandhas og du blir bedre kjent med tilstander i området mellom søvn og våkenhet i avspenning og i meditasjon og utforsker vi veiene til nærvær og fordypelse. Det er en fordel på dette kurset at du har gått minst ett Yoga & meditasjon I kurs på Yggdrasil Yogaskole. Lærer: Shanti

Tomt på lager

Yoga & meditasjon II (5x), mandag kl 19-20.30 - fra 08.01 - 05.02 Lærer: Shanti

Dette kurset er en naturlig fortsettelse av Yoga og meditasjon trinn I. Her kan du lære mer og utdype kjennskapet til øvelsene. Har du gått en runde tidligere er det lettere å fordype seg mer i yogaen. Kurset er en utvikling av større oppmerksomhet i alle deler av yogaen. Du vil bli bedre kjent med øvelsene fra trinn I og du lærer deg nye både innen den fysiske yoga og pusteøvelser. Vi jobber med mudras og bandhas og du blir bedre kjent med tilstander i området mellom søvn og våkenhet i avspenning og i meditasjon. Vi forsetter å utforske veien til nærvær og fordypelse. Kurset varer 1 time og 30 minutter. Det er en fordel på dette kurset om du har gått minst ett Yoga & meditasjon I kurs på Yggdrasil Yogaskole.

Les mer om yoga >>

Tren så mye du vil:
Gå på yoga flere ganger i uken når du har tid.
Når du er påmeldt et kurs kan du komme gratis på andre kurs på tilsvarende nivå eller under.
Er du påmeldt et Yoga og meditasjon II er du velkommen på de andre Yoga & meditasjon I og II og på klassisk rolig yoga.
Ordningen gjelder når det er en eller flere ledig plasser i klassen og max 12. Ring gjerne og hør om det er plass.

20% rabatt for ungdom under 25 år: angi ungdom i rabattfeltet når du kommer til kassen.
20% rabatt for trygdede: angi trygg i rabattfeltet når du kommer til kassen.

• Max 12 plasser i yogarommet.