Yoga & meditasjon II+III (6x), onsdag kl 19-20.30 – fra 12.06-24.07. Lærer Shanti

kr 1.440,00

Dette kurset er en naturlig fortsettelse av Yoga og meditasjon trinn II. Vi jobber med kjente øvelser og du får utdyptet ditt kjennskapet til teknikkene. Vi jobber med mudras og bandhas og du blir bedre kjent med tilstander i området mellom søvn og våkenhet i avspenning og i meditasjon og utforsker vi veiene til nærvær og fordypelse. Du kan gå på dette kurset hvis du har gått minst ett Yoga & meditasjon II kurs på Yggdrasil Yogaskole. Lærer: Shanti

7 på lager

Vipps

Yoga & meditasjon II+III (6x), onsdag kl 19-20.30 - fra 12.06-24.07. Lærer: Shanti

Her vil du bli kjent med øvelser innen videregående yoga og meditasjon. Det er en fortsettelse av trinn II og det er ingen krav til å være spesiell "flink" til øvelsene fra trinn II for å delta, interesse er nok. Gjennomgående vil det legges vekt på nærvær og å kunne finne kroppens naturlige grenser innen den fysiske yoga i stedet for å "prestere".

Vi utvider øvelsesspekteret og arbeider mer direkte med energi i pusteøvelser og i mudra og bandha. Vi går videre med oppmerksomhetstrening med observasjon av sinnets spontane aktivitet og av påvirkninger fra det som er rundt oss og fra vår eget sinn. I meditasjon nærmer vi oss de finere aspekter av konsentrasjon og fordypelse og utvikler etter hvert kontakt med de psykiske energisentre langs ryggsøylen og i hodet, kroppens chakra. Kursene varer 1 time og 30 minutter pr gang. Det er en betingelse for å gå på dette kurset at du har gått minst ett Yoga & meditasjon II kurs på Yggdrasil Yogaskole.

Les mer om yoga >>

Ingen undervisning i uke 26 - 25. og 26. juni.
Tren så mye du vil:
Gå på yoga flere ganger i uken når du har tid.
Når du er påmeldt et kurs kan du komme gratis på andre kurs på tilsvarende nivå eller under.
Er du f.eks. påmeldt et Yoga og meditasjon II+III er du velkommen på alle de andre kursene og på Zoom.

20% rabatt for ungdom under 25 år: angi ungdom i rabattfeltet når du kommer til kassen. 
20% rabatt for trygdede: angi trygg i rabattfeltet når du kommer til kassen.