Yogafilosofi (7x), tirsdag kl 19-20.30 – fra 16.04-04.06. Lærer Viveka

kr 1.680,00

I Tantra er det å fordype seg i filosofien en yogapraksis i seg selv. Målet er ikke å tilegne seg teoretisk kunnskap men å oppleve seg selv og verden i lys av filosofien. Gjennom kontemplasjon og selvstudie kan vi få dypere innsikt i oss selv og vår egen natur. Vi lærer at alt i livet kan være utgangpunkt for en yogapraksis. Vi vil legge opp undervisningen med tips til egenpraksis, erfaringsutveksling og mantraresitasjon/chanting. Kurset krever ingen forkunnskaper. Klassisk Tantra har et rikt filosofisk system, og flere ulike retninger eller linjer. På kurset får vi en innføring i historikken og hvordan Tantra har utviklet seg frem til i dag. Vi vil lære om de grunnleggende filosofiske ideene og hva som kjennetegner tantrisk praksis. Vi vil særlig fordype oss i retningen ikke-dualistisk shaivisme. i denne filosofien sies det at virkeligheten består av et harmonisk samspill mellom bevissthet og dens energi – Shiva og Shakti. Samspillet mellom dem er grunnlaget for alt – fra skapelsen av universet til det enkelte menneskets bevissthet. I Tantra er det å fordype seg i filosofien en yogapraksis i seg selv. Målet er ikke å tilegne seg teoretisk kunnskap men å oppleve seg selv og verden i lys av filosofien. Gjennom kontemplasjon og selvstudie kan vi få dypere innsikt i oss selv og vår egen natur. Vi lærer at alt i livet kan være utgangpunkt for en yogapraksis.
Vi vil legge opp undervisningen med tips til egenpraksis, erfaringsutveksling og mantraresitasjon/chanting. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Klassene varer 1 time og 30 minutter pr gang. Kurset går på skolen i Oslo og også på Zoom. Du får 20% rabatt på filosofi kurset hvis du melder deg på et annet yogakurs i tillegg. Bruk kampanjekode: Filosofi20
Lærer: Viveka

 

12 på lager

Vipps

Yogafilosofi (7x), tirsdag kl 19-20.30 - fra 16.04-04.06. Lærer: Viveka

Klassisk Tantra har et rikt filosofisk system, og flere ulike retninger eller linjer. På kurset får vi en innføring i historikken og hvordan Tantra har utviklet seg frem til i dag. Vi vil lære om de grunnleggende filosofiske ideene og hva som kjennetegner tantrisk praksis. Vi vil særlig fordype oss i retningen ikke-dualistisk shaivisme. i denne filosofien sies det at virkeligheten består av et harmonisk samspill mellom bevissthet og dens energi – Shiva og Shakti. Samspillet mellom dem er grunnlaget for alt – fra skapelsen av universet til det enkelte menneskets bevissthet.
Vi vil blant annet lære om:
Tantras historie og kjennetegn:

  • Tantrisk filosofi og virkelighetssyn
  • Oppvåkning og frigjøring i et tantrisk perspektiv
  • Shiva og Shakti – Bevissthetens krefter, utrykk og kvaliteter.
  • De ulike kategoriene av tantrisk praksis: ”Midler for frigjøring” som tar i bruk kroppen, sinnet og det energetiske utgangpunktet for all bevegelse.

I Tantra er det å fordype seg i filosofien en yogapraksis i seg selv. Målet er ikke å tilegne seg teoretisk kunnskap men å oppleve seg selv og verden i lys av filosofien. Gjennom kontemplasjon og selvstudie kan vi få dypere innsikt i oss selv og vår egen natur. Vi lærer at alt i livet kan være utgangpunkt for en yogapraksis.
Vi vil legge opp undervisningen med tips til egenpraksis, erfaringsutveksling og mantraresitasjon/chanting. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Klassene varer 1 time og 30 minutter pr gang
Lærer: Viveka

Les mer om yoga >>

Ta en yogaklasse før filosofiklassen eller på et annet tidspunkt i uken. Du får 20% rabatt på filosofikurset når du er påmeldt et annet kurs hos oss samtidig: Bruk kampanjekode: Filosofi20

20% rabatt for ungdom under 25 år: angi ungdom i rabattfeltet når du kommer til kassen.