​Invitasjon til

Utdannelse i Yoga for gravide

 • En tilleggsmodul til Yogalærerutdannelsen ved Yggdrasil Yogaskole
 • Ved Amrit Fossan i samarbeid med jordmor Emma Jeanette Raagaard
 • Påmeldinngsfrist 1.april 2024. Nå tar vi i mot påmeldinger. Send en mail og si litt om din bakgrunn og motivasjon for å ta denne utdannelsen. Early bird: Dersom vi mottar din påmelding før 15. mars, får du 2000,- i rabatt      
 • Når du har betalt påmeldingsgebyret, sikrer det deg plass på kurset. Da får du tilsendt kontrakten som undertegnes av begge parter.
1      Hvem tilbudet gjelder for

Dette er en tilleggsutdannelse til den 3-årige Yogalærerutdannelsen ved Yggdrasil Yogaskole. Gjelder alle som er ferdige med 2. og 3. året (Modul 2). Utdannelsen tilbys også for de som er i gang med modul 2 og som har gjennomført første året av Modul 2. Tilbudet gjelder også for de som har gjennomført Yogalærerutdannelse hos Peo og Parvati.

2      Kort beskrivelse av modulens innhold

Denne tilleggsmodulen skal gi kompetanse til å undervise gravide i yoga. Kurset skal gi kunnskap om hva svangerskap, fødsel og barsel innebærer for kvinnen og barnet og hvordan yogateknikkene er relevante for gravide, fødende kvinner.  Så samler vi dette slik at yogalæreren får god kompetanse i kvalifisert undervisning i yoga under svangerskapet, yoga som fødselsforberedelse og yoga etter fødselen – barselyoga.

3      Beskrivelse av det faglige innholdet

Det faglige innholdet kan deles inn det yogafaglige, svangerskap, fødsel, barsel og pedagogikk.

Yogafaglig: Vi gå går igjennom hvilke deler av yogaen som er spesielt relevant for gravide. Hvordan kan øvelsene eventuelt tilpasses de gravide og fødenes spesielle situasjon. Hva er det de gravide ikke skal gjøre?

Svangerskap: Hva er det som skjer under svangerskapet? Fosterets og graviditetens utvikling og vanlige plager under svangerskapet.

Fødsel: Hva er det som skjer under fødselsprosessen, fødselens forskjellige faser, hjelpemidler, risiko momenter. Det vil komme en jordmor som også er yogalærer utdannet hos oss til å være med på en av samlingene som spesiell ressursperson.

Barsel: Hvordan er overgangen fra svangerskap og fødsel til normaltilstand, og hvilke behov er det i denne tiden? Her vil vi også lære øvelser egnet for barselyoga og barselyoga kurs.

Pedagogikk: Gjennomgang av kursforløp på 8 x 1 ½ time. Som en del av den pedagogiske opplæringen sitter studenten som observatør på ett av Amrit sine kurs for gravide. Det blir satt opp gravidyoga kurs i april (uke 16) og september (uke 35) som studenten deltar på som observatør. Studenten setter opp egne yogakurs for gravide, og som kvalitetssikring deltar Amrit (via zoom eller annet egnet medium) på studentens undervisning for å gi feedback.

4      Tid og sted for samlinger og møter

Alle samlingene foregår i Oslo på Yggdrasil Yogaskole og kan samtidig følges via Zoom.

 • 5 dags seminarer på søndager kl 9-16 med 1 times lunsjpause

  o   21. april 2024
  o   12. mai 2024
  o   9.   juni 2024
  o  27.  oktober 2024
  o  17. november 2024  oppsamlingsdag 

 • Deltakelse som observatør på ett av Amrit sine yogakurs for gravide.  Du velger mellom kurset i april eller i september. Det er en fordel å følge alle klassene. Tidspunkt for deltakelse avtales med Amrit.
 • 2 veiledningstimer i forbindelse med egne kurs
 • Et besøk av Amrit på egen undervisning via zoom eller på annen måte som avtales, med tilhørende veiledningstime.
5       Egen undervisningspraksis

Det vil bli noe studentundervisning på noen av samlingene. På et tidspunkt bør studenten holde egne eksterne kurs i yoga for gravide. Dette avtales underveis. Studenten organiserer selv slike egne kurs.

6       Pris

Prisen for tilleggsmodulen er 15.000,-. Du mottar et påmeldingsgebyr på 3000,- som sikrer deg plass på utdannelsen.  Resten av kursprisen betales i to rater. 1. april og 1. juni 2024.

Early bird: Dersom vi mottar din påmelding før 15. mars, får du 2000,- i rabatt

7       Lærer og ressursperson på kurset

Amrit Fossan har undervist i gravidyoga i 19 år og hatt over 9000 gravide på kurs. Mange kommer tilbake til neste svangerskap fordi de har en god opplevelse med gravidyoga. Jordmødre og helsesøstre gir gode tilbakemeldinger og vi har mange fornøyde kursdeltakere som har fått mer trygghet og ro i svangerskapet og særlig hjelp av pusteøvelser til fødselen.

Som ekstra ressursperson kommer jordmor og yogalærer Emma Jeanette Raagaard et par ganger, hun har lang erfaring med yoga og som jordmor. Hun vil også informere om dagens situasjon og rutiner på sykehusene.

Yoga har vist seg å være ideell trening for gravide

“Vi ser at kvinner har glede av å ha tatt yogakurs, og anbefaler dem dette, sier Anne-Merete Gårdsrud, jordmor på ABC-klinikken ved Aker sykehus. – De er blitt bevisste på hvordan de skal slappe av, hva de må foreta seg for å puste rolig, og hvordan de kan konsentrere seg for å tåle smertene under fødselen” (klippet fra Dagbladet).

8       Faglitteratur

Frihet i fødselen av Parvati K. Farestveit og Leela G. Hansen.
På vei av Gro Nylander
Nyere forskning på yoga med gravide kvinner. Dette vil det opplyses om under veis. Se for øvrig nettsiden vår om gravidyoga: https://www.yogakurs.no/yoga-for-gravide/

9       Påmelding

Påmeldinngsfrist 1.april 2024. Påmelding skjer ved betaling av påmeldingsgebyret øverst på siden her eller ved henvendelse til Amrit på epost@yogakurs.no.  I forbindelse med påmeldingen vil det bli inngått en kontrakt. Du kan også kontakte Amrit direkte her: Amrit hvis det er noe du lurer på eller for å avtale en samtale/intervju.