Yogalærerutdannelse

innen klassisk yoga og meditasjon

“Yogalærerutdannelsen åpnet øynene mine, og satte meg i stand til å leve livet mitt slik jeg ønsker det”

Les flere uttalelser om utdannelsen her >>
Astri Oline Norgren

Fullført treårig utdannelse 2018

Fulltegnet for gruppen med start høsten 2017
Fulltegnet for gruppen med start høsten 2018
Fulltegnet for gruppen med start høsten 2020

Ny gruppe starter høsten 2021.
Det er åpent for intervju for opptak høsten 2021, les igjennom nettsiden og bruk skjemaet for kontakt nederst på siden.

1 årig grunnutdannelse, 2 årig påbygg til yoga og meditasjonslærer.
Første året er på 221 timer, andre og tredje året er 442 timer, hele forløpet er på 663 timer.

Perspektiv og tradisjon

Yogalærerutdannelsen utvikler deg på flere plan. Gjennom samarbeidet i gruppen, veiledning fra lærerne og din hjemmepraksis vil du gå inn i prosess som gir deg økt energi, innsikt, balanse, klarhet og åpner for nye perspektiver. En dyptgående erfaring med yoga og meditasjon gjør deg til en trygg lærer.
Utdannelsen tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til med sikkerhet og kompetanse å undervise i klassisk yoga og meditasjon innen Satyananda tradisjonen. Denne yogaform kalles også helhetlig yoga hvor de forskjellige elementer i yoga brukes i en sammenheng og med utgangspunkt i deltakernes nivå. Ved siden av den faglige kompetanse vil utdannelsen naturligvis være en utvikling for den enkelte deltaker – fysisk, energetisk og spirituelt. Det å utføre en oppgave med konsentrasjon og evnen til å fungere og samarbeide i en gruppe vil også stå sentralt og er en viktige kvaliteter for en yogalærer.

Progresjon, grunnutdannelse og tilleggsutdannelse.

Første året vil være en frittstående grunnutdannelse. Her vil vi gjennomgå et pensum som gir deg kompetanse til å undervise i enkle fysiske øvelser, pusteøvelser og avspenning. Deltakerne vil få trening i undervisning og kursplanlegging for begynnere. Det vil også være mulig å observere undervisningen ved å være tilstede i en klasse i et kursforløp. Etter endt grunnutdannelse kan man søke plass på den to årige tilleggsutdannelsen.

Andre og tredje året vil gi deg kompetanse til å undervise grupper på flere nivåer og med flere teknikker til rådighet.

Vi deler nivåene inn i Yoga og meditasjon trinn I, Yoga og meditasjon trinn II og Yoga og meditasjon trinn III. Utdannelsen vil totalt være 3 årig og gi den ferdig utdannede yogalæreren kompetanse på disse tre nivå.

Trening i undervisning innebærer blant annet i at studentene underviser hverandre. Deltakerne trenes i å instruere øvelsene verbalt, altså uten å vise øvelsen. Å mestre dette har flere fordeler. Det gis mulighet til å være bisitter/observere et kursforløp pr år med en av hovedlærerne på utdannelsen. Skoleårene blir delt opp i høst- og vår semesteret og bestå av ialt 6 helgesamlinger. For de som har mulighet for det, vil det i  tillegg være 1 uke / noen dager på høsten eller våren hvor yogalæreraspirantene kan være med i den praktiske driften av skolen og delta i på yogaklasser (hvilken uke / dager avtales da individuelt).

Innhold

Utdannelsen vil i korte trekk bestå av følgende emner. Kursing i yoga, herunder fysiske øvelser, renselsesteknikker, pusteøvelser, energiøvelser, korte avspenningsteknikker og dybdeavspenning, konsentrasjonteknikker og meditasjoner.

  • Undervisningspraksis og utvikling av evnen til å formulere instruksjoner verbalt. Det å kunne lage relevante øvelsesprogram på forskjellige nivå utfra deltakernes forutsetninger.
  • Opplegg for grupper med spesielle behov som deltakere med ryggplager, stressrelaterte lidelser og eldre.
  • Anatomi og fysiologi
  • Yogafilosofi og studie av ett av yogaens viktige kildeskrifter “Yoga Sutras”.
  • Oversikt over de forskjellige yogaformene og hva de inneholder
  • Mantrasang

Ved siden av det rent faglige vil praksisukene/dagene gi deg innsikt i hvordan man driver en yogaskole. Du vil kunne delta i det praktiske arbeide ved skolen og få noe innblikk i den daglige driften, markedsføring og administrasjon av kurs, i den grad du ønsker det.

Selvstendig hjemmepraksis, studie og oppgaver

Det vil bli  lagt vekt på grundig personlig erfaring med yoga gjennom egen praksis i utdannelsesperioden. Det vil fra starten være fokus på å etablere en egen praksis i hverdagen. Innholdet blir klarlagt i samlingene og vil forandres gjennom utdannelsen. Selvstendig praksis og det å bli kjent med å yoga i en daglig rutine over tid er en viktig del av erfaringsgrunnlaget for en yogalærer. I starten vil det være omtrent en times daglig praksis, litt mer mot slutten av utdannelsen. Det er et begrenset antall bøker  som det vil være relevant for studenten å bli kjent med. Noe engelsk bør du kunne. Det forventes at den enkelte deltaker setter av noe tid til å lese på egenhånd og kan levere oppgaver via mail på en tekstfil, f. eks. Word eller lignende. En kort liste på de nødvendige bøker gis på første helgesamling. DVD settet “Klassisk yoga og meditasjon med Amrit”  og mp3-CDen “Frigjør pusten med yoga” er en del av pensum.

Yogaretreat i Telemark

Hvert år avsluttes med en ukes retreat (lørdag til lørdag) på YogaYoni retreatsenter i Telemark. Her er det intens praksis med yoga og meditasjon. Flere daglige yoga og meditasjonsklasser gir deg en opplevelse av virkningene av yoga ut over det vanlige. Det er likevel tid til å oppleve naturen i området som er svært vakker. Turmulighetene er mange og vi har sykler, kano og kajakk som deltakerne bruker.
Les mer og se foto fra stedet her.
Vi har hatt yogaretreat på YogaYoni siden 1995 og har hatt hundrevis av fornøyde deltakere.

Program for våren og sommeren 2020

Tidene er fredag kl 15 – 20, lørdag kl 9 – 18, søndag kl 9 – 15.

Gruppen som startet høsten 2017:
28 februar – 1 mars, 27 – 29 mars og 8 – 10 mai, samt en praktikantuke- eller dager som avtales individuelt.
Retreat på YogaYoni i Nissedal holdes 18 juli – 1 august 2020.

Gruppen som startet høsten 2018:
14 – 16 februar, 13 – 15 mars og 17 – 19 april, samt en praktikantuke- eller dager som avtales individuelt.
Retreat på YogaYoni i Nissedal holdes 27. juni – 4. juli 2020.

Program for høsten 2020

Tidene er fredag kl 15 – 20, lørdag kl 9 – 18, søndag kl 9 – 15.

Gruppen som startet høsten 2018:
18 – 20 september, 23 -25 oktober, 20-22 november, samt en praktikantuke eller dager som avtales individuelt.

Gruppen som starter høsten 2020:
4-6 september, 9-11 oktober, 6-8 november, samt en praktikantuke- eller dager som avtales individuelt.

Program for våren 2021

Gruppen som startet høsten 2018:
5 – 7 februar, 19 – 21 mars, 7 – 9 mai, samt en praktikantuke eller dager som avtales individuelt.

Gruppen som startet høsten 2020:
20 – 24 januar, 5 – 7 mars, 16 – 18 april, samt en praktikantuke eller dager som avtales individuelt.

Lærere på utdannelsen

Hovedlærer på utdannelsen er Thomas Moksha Kolby.

Amrit Fossan driver Yggdrasil Yogaskole og utdannelsen sammen med Moksha.

Beate Langfeldt er både fysioterapeut og aktiv som yogalærer og underviser i anatomi og fysiologi.

Det vil også være andre av skolens lærere og ressurspersoner fra annet hold som deltar som lærere/foredragsholdere under utdannelsen.

Status som ferdig utdannet yogalærer

Yogalærer er ikke en beskyttet tittel i Norge og det er mange som skilter med det uten at det nødvendigvis sikrer kvaliteten på undervisningen. Vi har lang erfaring med yogaundervisning og er kjent som en seriøs yogaskole. Med yogalærerutdannelse fra Yggdrasil Yogaskole får du tryggheten i det å være godt kjent med yoga og meditasjon gjennom egen praksis og gjennom erfaring med å undervise på forskjellige nivå. Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis til den enkelte deltakere når når utdannelsen er avsluttet. Det er ingen ordinær eksamen, men deltakerne må møte på alle samlinger og alle oppgaver må innleveres i utdannelsesforløpet før Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis.

Kursavgift og andre utgifter under utdannelsen

Aspiranten tegner seg for første året og vil etter det første året ha mulighet for at søke opptak for de to påfølgende år.
Påmeldingsgebyr etter opptak er 4000,-
Første semester, restbeløp for høsten 4000,-
Andre semester, vinter og vår 8000,-
Ukessamlingen (lørdag til lørdag) på sommeren koster fra 8000,- med tillegg for høyere standard / enerom. Reisen til og fra er ikke medregnet.
Den årlige kursavgiften er tilsammen 24000,- med evt tillegg.
Mindre justeringer av kursavgiften kan forekomme. Det vil i tillegg være mindre utgifter til nødvendige  bøker.

Opptak

Her er link til skjema som du kan sende oss først. Da kan vi avtale en samtale på vårt kontor, hvor du kan se lokalene hvor vi har helgesamlingene, spørre om det du evt. lurer på og vi kan spørre om det vi synes er relevant.

Rabatter. Under utdannelsen vil deltakerne få 20% rabatt på øvrige kurs i Oslo. Deltakelse på kurs i praktikantukene er gratis.
Det vil også være rabatt på enkelte varer i Yogabutikken.

Overnatting. Bor du uten for Oslo og har bruk for å overnatte under helgesamlingene kan du bo enkelt på skolen for 200,- pr. natt. Reiseutgifter og mat under helgesamlingene og praksisukene betaler aspiranten selv (mat og opphold er inkludert på internatkursene i Telemark). Spør oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Oppdatering

Denne nettsiden vil bli oppdatert med mellomrom.