Yogalærerutdannelse i klassisk yoga og meditasjon

“Yogalærerutdannelsen åpnet øynene mine, og satte meg i stand til å leve livet mitt slik jeg ønsker det”

Les flere uttalelser om utdannelsen her >>
Astri Oline Norgren

Fullført treårig utdannelse 2018

Ny gruppe starter høsten 2024

Se datoene lenger ned på siden. Det er åpent for intervju for opptak med start høsten 2024, les igjennom nettsiden og bruk skjemaet for kontakt nederst på siden.

1 årig grunnutdannelse, 2 årig påbygg til yoga og meditasjonslærer.

Første året er på 221 timer, andre og tredje året er 442 timer, hele forløpet er på 663 timer.

Ved siden av at du får en grundig innføring i faget er dette en periode med utvikling innen yoga i sin helhet, fra det grunnleggende til det som kan sies å være avansert ut over det man ellers kan lære i Norge. Underviser du allerede, men vil utvide din kompetanse og få inspirasjon? En del av deltakerne på vår yogalærerutdannelse er i gang som yogalærere, men ønsker å kunne mer og utvikle seg videre.

Perspektiv og tradisjon

I løpet av Yogalærerutdannelsen kan du utvikle deg på flere plan. Gjennom samarbeidet i gruppen, veiledning fra lærerne og din hjemmepraksis vil du gå inn i prosess som gir deg økt energi, innsikt, balanse, klarhet og åpenhet for nye perspektiver. En dyptgående erfaring med yoga og meditasjon gjør deg til en trygg lærer. Utdannelsen tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til med sikkerhet og kompetanse å undervise i klassisk yoga og meditasjon innen Satyananda-tradisjonen. Denne yogaretningen kalles også klassisk eller helhetlig yoga og inkluderer forskjellige elementer av yoga i en sammenheng. Ved siden av faglig kompetanse vil utdannelsen også være en personlig utvikling for den enkelte deltaker – fysisk, energetisk og spirituelt. Evnen til å utføre en oppgave med konsentrasjon og til å fungere og samarbeide i en gruppe vil stå sentralt, som viktige kvaliteter for en yogalærer.

Utdannelsen er ikke ment som terapi. Har du traumer eller på annen måte behov for terapi er det bedre at du oppsøker dette et annet sted. Gruppene er for fungerende og normalt balanserte voksne.

Progresjon, grunnutdannelse og tilleggsutdannelse

Første året vil være en frittstående grunnutdannelse. Her vil vi gjennomgå et pensum som gir deg kompetanse til å undervise i enkle fysiske øvelser, pusteøvelser og avspenning. Deltakerne vil få trening i undervisning og kursplanlegging for begynnere. Det vil også være mulig å observere undervisningen ved å være tilstede i en klasse i et kursforløp. Etter endt grunnutdannelse kan man søke plass på den to-årige tilleggsutdannelsen. Andre og tredje året vil gi deg kompetanse til å undervise grupper på flere nivåer og med flere teknikker til rådighet.

Vi deler yogaundervisningen inn i Yoga og meditasjon trinn I, Yoga og meditasjon trinn II og Yoga og meditasjon trinn III. Med både ett-årig grunnutdannelse og to-årig tilleggsutdannelse vil Yogalærerutdannelsen totalt være 3-årig, og gi undervisningskompetanse på alle tre nivåene.

Skoleårene blir delt opp i høst- og vår semesteret og består av i alt 6 helgesamlinger. Det vil være tre helgesamlinger for hvert semester, seks samlinger i løpet av året. Vår og høst vil det være to helgesamlinger fredag til søndag i våre kurs lokaler i Oslo og en samling vil være internatkurs på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu.  Hvert år avsluttes med en ukes internatkurs i Telemark hvor vi har hatt kurs siden 1995. På samlingene i Oslo sørger deltakerne selv for mat og overnatting, på samlingene på Jønnhalt og i Telemark er dette inkludert i kursavgiften. For de som har mulighet for det, vil det i tillegg være åpent for delta i skolens drift 1 uke / noen dager i løpet av høsten eller våren (hvilken uke / dager avtales da individuelt).

Opphold på skolen: For de som kan og vil er det mulighet for å bo på yogaskolen under utdannelsen i en periode. Her er en uttalelse fra en av våre deltakere som benyttet seg av tilbudet.

“Å være på Yggdrasil yogaskole i en sammenhengende periode ga ro og trygghet i hverdagen min. En flott mulighet til fordypning i egen praksis (sadhana), egen undervisning og variert karma yoga med innsikt i de mer praktiske oppgavene og drift av yogaskolen. Jeg fulgte noen kurs som bisitter, mens på andre kurs var jeg deltaker. Det har vært en meget givende og lærerik periode, takk til yogalærerne på Yggdrasil for denne muligheten!”
– Birgit Schulz, Kristiansand

Innhold

Utdannelsen vil i korte trekk bestå av følgende emner. Kursing i yoga, herunder fysiske øvelser, renselsesteknikker, pusteøvelser, energiøvelser, korte avspenningsteknikker og dybdeavspenning, konsentrasjonteknikker og meditasjoner. Trening i undervisning innebærer blant annet i at studentene underviser hverandre. Deltakerne trenes i å instruere øvelsene verbalt, altså uten å vise øvelsene. Å mestre dette har flere fordeler. Deltakerne følger minst et kurs i løpet av året  på det nivå som er aktuelt, enten på skolen i Oslo eller via Zoom / internett. Det gis mulighet til å være bisitter/observere et kursforløp pr år med en av hovedlærerne på utdannelsen.

  • Egen dyptgående erfaring med yoga og meditasjon
  • Være del av en gruppe med samme interesse
  • Undervisningspraksis og utvikling av evnen til å formulere instruksjoner verbalt. Det å kunne lage relevante øvelsesprogram på forskjellige nivå utfra deltakernes forutsetninger.
  • Opplegg for grupper med spesielle behov som deltakere med ryggplager, stressrelaterte lidelser og eldre.
  • Anatomi og fysiologi
  • Yogafilosofi og studie av ett av yogaens viktige kildeskrifter “Yoga Sutras”. Oversikt og forståelse av begrepene i yoga og de klassiske yogaformene.
  • Mantrasang

Ved siden av det rent faglige vil de som er interessert kunne ha en periode på skolen og se hvordan man driver en yogaskole. Du vil kunne delta i det praktiske arbeide ved skolen og få noe innblikk i den daglige driften, markedsføring og administrasjon av kurs.

Selvstendig hjemmepraksis, studie og oppgaver

Det vil bli  lagt vekt på grundig personlig erfaring med yoga gjennom egen praksis i utdannelsesperioden. Det vil fra starten være fokus på å etablere en egen praksis i hverdagen. Innholdet blir klarlagt i samlingene og vil forandres gjennom utdannelsen. Selvstendig praksis og det å bli kjent med å yoga i en daglig rutine over tid er en viktig del av erfaringsgrunnlaget for en yogalærer. I starten vil det være omtrent en times daglig praksis, litt mer mot slutten av utdannelsen. Det er et begrenset antall bøker som det vil være relevant for studenten å bli kjent med. Noe engelsk bør du kunne. Det forventes at den enkelte deltaker setter av noe tid til å lese på egenhånd og kan levere oppgaver via mail på en tekstfil, f. eks. Word eller lignende. En kort liste på de nødvendige bøker gis på første helgesamling. “Klassisk yoga og meditasjon med Amrit” og    “Frigjør pusten med yoga” får du utlevert og er en del av pensum.

Yogaretreat i Telemark og ved Ringebu

Det er helgesamlinger med helpensjon på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu en til to ganger i året. Hvert år avsluttes med en ukes retreat med helpensjon i Telemark. Her er det intens praksis med yoga og meditasjon. Flere daglige yoga og meditasjonsklasser gir deg en opplevelse av virkningene av yoga ut over det vanlige. Det er likevel tid til å oppleve naturen i området som er svært vakker. Turmulighetene er mange og vi har sykler, kano og kajakk som deltakerne bruker.
Les mer og se video og foto fra stedet her.

Vi har hatt yogaretreat på i Telemark siden 1995 og har hatt hundrevis av fornøyde deltakere.

Gruppen som startet i 2021 – tredje året

1-3 september 2023 i Oslo
6-8 oktober 2023 helgesamling med helpensjon på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu
10-12 november 2023 i Oslo
9-11 2024 februar i Oslo
8-10 2024 mars i Oslo
3-5 mai 2024 helgesamling med helpensjon på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu
22-29 juni 2024 retreatuke i Telemark

Gruppen som startet høsten 2023 – første året

15 – 17  september 2023 i Oslo
20 – 22  oktober 2023 i Oslo
24 – 26  november 2023 i Oslo
23 – 25  februar 2024 i Oslo
5 – 7      april 2024 i Oslo
24 – 26  mai 2024 helgesamling med helpensjon på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu
14 – 20  juli 2024 retreatuke i Telemark

Andre året – modul II for gruppen som startet høsten 2023

30 august – 1. september 2024 i Oslo
20 – 22   september 2024 i Oslo helgesamling med helpensjon på Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu
8 -10      november 2024 i Oslo
Datoene for helgesamlingene våren 2025 og retreatuken sommeren 2025 kommer i løpet av våren 2024

Ny gruppe med start høsten 2024 – første året

13 – 15  september 2024 i Oslo
18 – 20  oktober 2024 i Oslo
22 – 24  november 2024 i Oslo
Datoene for helgesamlingene våren 2025 og retreatuken sommeren 2025 kommer i løpet av våren 2024
Tidene for helgesamlingene i Oslo er fredag kl. 15-20, lørdag kl. 9-18, søndag kl. 9-15.

Lærere på utdannelsen

Hovedlærer på utdannelsen er Thomas Moksha Kolby.

Amrit Fossan driver Yggdrasil Yogaskole og utdannelsen sammen med Moksha.

Viveka – Silje Steinardotter Hasle er yogalærer utdannet ved Yggdrasil Yogaskole og har videreutdannelse innen yogafilosofi.

Shanti – Ruth Iren Ussberg er yogalærer utdannet ved Yggdrasil Yogaskole, har faste kurs her og har videreutdannelse innen anatomi.

Janaki  – Natasja Sofiskaya er yogalærer utdannet ved Yggdrasil Yogaskole, underviser i enkelte klasser på retreatsamlingene, er musiker og leder ofte samlingene med mantrasang.

Beate Langfeldt er fysioterapeut og yogalærer, utdannet ved Yogaskolen i Oslo og underviser i anatomi og fysiologi på utdannelsen.

Det vil også være andre av skolens lærere og ressurspersoner fra annet hold som deltar som lærere/foredragsholdere under utdannelsen.

Status som ferdig utdannet yogalærer

Yogalærer er ikke en beskyttet tittel i Norge og det er mange som skilter med det uten at det nødvendigvis sikrer kvaliteten på undervisningen. Vi har lang erfaring med yogaundervisning og er kjent som en seriøs yogaskole. Med yogalærerutdannelse fra Yggdrasil Yogaskole får du tryggheten i det å være godt kjent med yoga og meditasjon gjennom egen praksis og gjennom erfaring med å undervise på forskjellige nivå. Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis til den enkelte deltakere når når utdannelsen er avsluttet. Det er ingen ordinær eksamen, men deltakerne må møte på alle samlinger og alle oppgaver må innleveres i utdannelsesforløpet før Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis.

Kursavgift og andre utgifter under utdannelsen

Aspiranten tegner seg for første året og vil etter det første året ha mulighet for at søke opptak for de to påfølgende år.
Påmeldingsgebyr etter opptak er 4000,-
Første semester, restbeløp for høsten 7000,-
Andre semester, vinter og vår 11000,-
Ukesamlingen (vanligvis lørdag til lørdag) på sommeren koster fra 9000,- med tillegg for høyere standard / enerom. Reisen til og fra er ikke medregnet.
Den årlige kursavgiften dekker fire helgesamlinger i Oslo, et eller to helge – internatkurs med helpensjon ved Jønnhalt Gjesteseter ved Ringebu og retreatuken i Telemark. Totalt kr. 31000,-  Første året / på grunnkurset vil det være en helgesamling på våren.

Mindre justeringer av kursavgiften kan forekomme. Det vil i tillegg være mindre utgifter til nødvendige bøker.

Opptak

Her er link til skjema som du kan sende oss først. Da kan vi avtale en samtale på vårt kontor eller på zoom, hvor du spørre om det du evt. lurer på og vi kan spørre om det vi synes er relevant.

Rabatter. Under utdannelsen vil deltakerne få 20% rabatt på øvrige kurs i Oslo.
Et stykke ut i utdannelsen vil være nyttig å være “bisitter” på et kurs, det vil si være tilstede som observatør på et kurs. Det er gratis.

Overnatting. Bor du uten for Oslo og har bruk for å overnatte under helgesamlingene I Oslo kan du bo enkelt på skolen for 250,- pr. natt. Reiseutgifter og mat under helgesamlingene og praksisukene betaler aspiranten selv (mat og opphold er inkludert på internatkursene). Spør oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Oppdatering

Denne nettsiden vil bli oppdatert med mellomrom.