Yogalærerutdannelse

innen klassisk yoga og meditasjon

Fulltegnet for gruppen med start høsten 2017
Fulltegnet for gruppen med start høsten 2018

Ny gruppe starter høsten 2020

1 årig grunnutdannelse, 2 årig påbygg til yoga og meditasjonslærer.
Første året er på 221 timer, andre året 221 timer, tredje året er på 276 timer.

Perspektiv og tradisjon

Utdannelsen tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til med sikkerhet og kompetanse å undervise i klassisk yoga og meditasjon innen Satyananda tradisjonen. Denne yogaform kalles også helhetlig yoga hvor de forskjellige elementer i yoga brukes i en sammenheng og med utgangspunkt i deltakernes nivå. Utover den faglige kompentanse vil utdannelsen være en utvikling for den enkelte deltaker – fysisk, energetisk og spirituelt. Det å utføre en oppgave med konsentrasjon, kommunikasjon og evnen til å fungere og samarbeide i en gruppe vil også stå sentralt og er en viktige kvaliteter for en yogalærer.

Progresjon, grunnutdannelse og tillegsutdannelse.

Første året vil være en frittstående grunnutdannelse. Her vil vi gjennomgå et pensum som gir deg mulighet til å undervise i enkle fysiske øvelser, pusteøvelser og avspenning. Deltakerne vil få undervisningstrening i kursopplegg for begynnere. Det vil også være mulig å observere undervisningen ved å være tilstede i en klasse i et kursforløp. Etter endt grunnutdannelse kan man søke plass på den to årige tillegsutdannelsen.

Andre og tredje året vil gi deg kompetanse til å undervise grupper på flere nivå.

Vi deler nivåene inn i begynnere (Yoga og meditasjon trinn I), mellomtrinn (trinn II) og videregående (trinn III). Utdannelsen vil totalt være 3 årig og gi den ferdig utdannede yogalæreren kompetanse på disse tre nivå.

Undervisningstreningen innebærer blant annet i at deltakerne underviser hverandre. Deltakerne trenes i å kunne instruere øvelsene verbalt, altså uten å måtte vise øvelsen. Å mestre dette har flere fordeler. Det gis mulighet til å være bisitter/observere et kursforløp pr år med en av hovedlærerne på utdannelsen. Skoleårene blir delt opp i høst- og vår semesteret og bestå av ialt 6 helgesamlinger. I tillegg vil det være 1 uke / noen dager på høsten og på våren hvor yogalæreraspirantene deltar i yogaklasser og samtidig er med i den praktiske driften av skolen (hvilke uker/ dager avtales).

Det vil være en ukes samling de to første årene i Telemark.

Her er har vi hatt sommerkurs siden 1995, les mer her. Andre og tredje året vil igjen inneholde et internatkurs i Telemark. Tredje året avsluttes med en mulighet for å lære Kriya yoga, en avansert praksis innen Tantrisk yoga og meditasjon. Kriya yoga er ikke en del av pensum og det forventes ikke at deltakerne skal undervise i denne yoga. Tilbudet er kun for de som ønsker det og som lærerne ved utdannelsen anser har forberedt seg tilstrekkelig. Dette kurset går over to uker på sommeren. Tantrisk yoga i denne sammenheng er ofte misforstått og inneholder ikke seksuelle ritualer.

Selvstendig praksis

Det vil bli vekt på grundig personlig erfaring med yoga gjennom egen praksis i utdannelsesperioden. Det vil fra starten være fokus på å etablere en egen praksis i hverdagen. Innholdet blir klarlagt i samlingene og vil forandres gjennom utdannelsesforløpet.

Innhold

Utdannelsen vil i korte trekk bestå av følgende emner. Kursing i yoga, herunder fysiske øvelser, renselsesteknikker, pusteøvelser, energiøvelser, korte avspenningsteknikker og dybdeavspenning, konsentrasjonteknikker og meditasjoner.

  • Undervisningspraksis og utvikling av evnen til å formulere instruksjoner verbalt. Det å kunne lage relevante øvelsesprogram på forskjellige nivå utfra deltakernes forutsettninger.
  • Opplegg for grupper med spesielle behov som deltakere med ryggplager, stressrelaterte lidelser og eldre.
  • Anatomi og fysiologi
  • Yogafilosofi og studie av et av yogaens viktige kildeskrifter “Yoga Sutras”.
  • Oversikt på de forskjellige yogaformene og hva de inneholder
  • Mantrasang

Ved siden av det rent faglige vil praksisukene/dagene gi innsikt i hvordan man driver en yogaskole. Du vil kunne delta i det praktiske arbeide ved skolen og få noe innblikk i den daglige drift, markedsføring og administrasjon av kurs, i den grad du ønsker det.

Selvstendig studie

Selvstendig praksis og det å bli kjent med å yoga daglig over tid er en viktig del av erfaringsgrunnlaget for en yogalærer. I starten vil det være omtrent en times daglig praksis, litt mer mot slutten av utdannelsen. Det er et begrenset antall bøker (og CDer) som det vil være relevant for aspiranten å bli kjent med. Det forventes at den enkelte deltaker setter av noe tid til å lese på egenhånd og kan levere oppgaver via mail på en tekstfil, f eks Word eller lignende. Bokforslag gis på første helgesamling. DVD settet “Klassisk yoga og meditasjon med Amrit” vil være en del av pensum.

Program for høsten 2019

Tidene er fredag kl 15 – 20, lørdag kl 9 – 18, søndag kl 9 – 15

Gruppen som startet høsten 2017
20 – 22 september, 25 – 27 oktober og 22 – 24 november, samt en praktikantuke / dager etter avtale.

Gruppen som startet høsten 2018
13 – 15 september, 11 – 13 oktober og 8 – 10 november, samt en praktikantuke / dager etter avtale.

Program for våren 2020

Tidene er fredag kl 15 – 20, lørdag kl 9 – 18, søndag kl 9 – 15

Gruppen som startet høsten 2017
28 februar – 1 mars, 27 – 29 mars og 8 – 10 mai, samt en praktikantuke/dager etter avtale.

Gruppen som startet høsten 2018
14 – 16 februar, 13 – 15 mars og 17 – 19 april, samt en praktikantuke/dager etter avtale.

Lærere på utdannelsen

Hovedlærer på utdannelsen er Thomas Moksha Kolby.

Amrit Fossan driver Yggdrasil Yogaskole og utdannelsen sammen med Moksha.

Beate Langfeldt er både fysioterapeut og aktiv som yogalærer og underviser i anatomi og fysiologi.

Det vil også være andre av skolens lærere og ressurspersoner fra annet hold som deltar som lærere/foredragsholdere under utdannelsen.

Status som ferdig utdannet yogalærer

Yogalærer er ikke en beskyttet tittel i Norge og det er mange som skilter med det uten at det nødvendigvis sikrer kvaliteten på undervisningen. Vi har lang erfaring med yogaundervisning og er kjent som en seriøs yogaskole. Med yogalærerutdannelse fra Yggdrasil Yogaskole får du tryggheten i det å være godt kjent med yoga og meditasjon gjennom egen praksis og gjennom erfaring med å undervise på forskjellige nivå. Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis til den enkelte deltakere når når utdannelsen er avsluttet. Det er ingen ordinær eksamen, men deltakerne må møte på alle samlinger og alle oppgaver må innleveres i utdannelsesforløpet før Yggdrasil Yogaskole utsteder kursbevis.

Kursavgift og andre utgifter under utdannelsen

Aspiranten tegner seg for første året og vil etter det første året ha mulighet for at søke opptak for de to påfølgende år.
Påmeldingsgebyr etter opptak er 4000,-
Første semester, restbeløp for høsten 4000,-
Andre semester, vinter og vår 8000,-
Ukessamlingen (lørdag til lørdag) på sommeren koster fra 7800,- med tillegg for høyere standard / enerom. Reisen til og fra er ikke medregnet.
Den årlige kursavgiften er tilsammen 23800,- med evt tillegg.

Tredje året avsluttes med et to ukers sommerkurs for de som ønsker det, og er forberedt til å lære Kriya yoga. Dette kurset koster 14600, – med tillegg for høyere standard / enerom.

Mindre justeringer av kursavgiften kan forekomme. Det vil i tillegg være mindre utgifter til nødvendig kursmateriell som bøker og CDer.

Opptak

Her er link til skjema som du kan sende oss først. Da kan vi avtale en samtale på vårt kontor, hvor du kan se lokalene hvor vi har helgesamlingene, spørre om det du evt. lurer på og vi kan spørre om det vi synes er relevant.

Rabatter. Under utdannelsen vil deltakerne få 20% rabatt på øvrige kurs i Oslo. Deltakelse på kurs i praktikantukene er gratis.
Det vil også være rabatt på enkelte varer i Yogabutikken.

Overnatting. Bor du uten for Oslo og har bruk for å overnatte under helgesamlingene kan du bo enkelt på skolen for 200,- pr. natt. Reiseutgifter og mat under helgesamlingene og praksisukene betaler aspiranten selv (mat og opphold er inkludert på internatkursene i Telemark). Spør oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Oppdatering

Denne nettsiden vil bli oppdatert med mellomrom.