Filosofi på yogalærerutdannelsen

ved Yggdrasil Yogaskole

KarinMed Karin Mæland

Tema

Yoga som filosofi og yogaens plass i Indias filosofiske landskap
Patanjalis Yoga Sutras. Teksten, kommentarene og mytologien
Åpnings- og avslutningsmantra
Yoga som filosofi og praksis (YS 1.1)
Definisjonen av yoga (YS 1.2-1.4)
Yogatradisjonens metafysikk
Sinnets oppbygning (chitta) 
Sinnets fluktuasjoner (vrittis) (YS 1.5-1.11)
Praksis og ikke-begjær som fundamentale prinsipper (YS 1.12-1.16)
Ishvara og bhaktiyoga (YS 1.23-1.26)
Japa eller mantraresitasjon og betydningen av Aum (YS 1.27-1.29)
Følelser og sinnet (YS 1.33)
Sinnets lidelse. Kleshas. (YS 2.3-2.9)
De 8 lemmene. Ashtanga yoga. (YS 2.29-3.3)
Introduksjon til Bhagavad Gita. Bakgrunnshistorien og tekstens betydning i yogafilosofien.
Parampara. Guru og student. (BG 4.1-4.2 og 4.34)

Ord og begreper vi beskjeftiger oss med

Yoga
Raja yoga, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga
Patanjali
Sutra. Kommentarer.
Purusha og prakriti
Chitta, buddhi, ahankara, manas
Sattva, rajas, tamas
De 5 vrittis (pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smrtih)
Abhyasa og vairagya
Ishvara
Aum
Japa
De 5 kleshas (avidya, asmita, raga, dvesha, abhiniveshah)
De 8 lemmene (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi)
De 5 yama (ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha)
De 5 niyama (shaucha, santosha, tapas, svadhyaya, ishvarapranidhana)
Parampara
Guru
Mantra
Karma
Dharma

Undervisningen inngår i yogapraksis som svadhyaya. Svadhyaya er den fjerde av de fem niyama, som igjen er den andre av de åtte lemmene i ashtanga yoga. Ordet betyr selvstudier og innebærer studier av tekster som formidler selverkjennelsesfilosofi, slik som yogafilosofien gjør. 

Det omfatter også japa eller mantraresitasjon. 
Derfor kommer vi til å gjøre japa med disse to mantraene:

Aum Gam Ganapataye Namaha
Aum Namah Shivaya

Vi kommer også til å resitere noen av versene i Patanjalis Yoga Sutra og i Bhagavad Gita.

Karin Mæland er forfatter av boken Yogafilosofi for hjertet