Filosofi og begrepsforståelse på yogalærerutdannelsen

ved Yggdrasil Yogaskole

 

Viveka – Silje Steinardotter Hasle

Viveka er utdannet yogalærer ved yogalærerutdanningen på Yggdrasil og har praktisert yoga og meditasjon i mange år. Hun har også gjennomført grunnutdanning i klassisk yogafilosofi og grunnkurs i sanskrit ved Akademi for indisk filosofi. For henne er filosofien en viktig del av yogaen og ved å dele den ønsker hun å inspirere andre i sin praksis og åndelige utvikling.

 

Tema

Å studere yogafilosofi er en praksis i seg selv. Kunnskap om yogafilosofien er nyttig både for yogalæreren og som grunnlag for egen praksis.
Å fordype seg i yogafilosofi er en egen yogapraksis som kalles Svadhyaya eller selvstudie, yogaformen heter Jnana yoga. Målet med denne praksisen er ikke bare å tilegne seg teoretisk kunnskap, men å studere seg selv i lys av denne kunnskapen. Å studere yogafilosofi kan dermed være et viktig verktøy for selvutvikling og åndelig vekst.

Innhold i filosofiundervisningen

I løpet av utdanningen vil deltagerne få god oversikt over yogaens historie og filosofi. Vi vil få oversikt over de ulike filosofiske retningene i India, med hovedvekt på klassisk yogafilosofi og Tantra. Vi vil også se på hvordan yogaen har utviklet seg frem til moderne tid. Som en del av dette går vi i dybden på de fire store hovedformer innen yoga; Hathayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga og Jnanayoga, som til sammen utgjør en praksis som inkluderer alle aspekter ved mennesket.

Klassisk yogafilosofi

En av hovedtekstene i utdanningen er Patanjalis Yoga sutra. Teksten regnes for å være en av de viktigste tekstene innenfor yogapraksis- og filosofi, og grunnlaget for det som kalles Klassisk yogafilosofi. Den har sin opprinnelse i India rundt år 0, da Patanjali samlet og systematiserte datidens kunnskap og yogapraksis fra det indiske landskapet.
I teksten gir Patanjali oss en rikdom av kunnskap og praksis som er like relevant i dag som for 2000 år siden. Han gir innsikt i hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan vi kan bringe det til ro, og selve teksten er nærmest en skattekiste med metoder for hele mennesket og alle aspekter av livet vårt.

Tantra

Senere i utdannelsen vil vi også lære om yogapraksis og filosofi innenfor Tantra.  Her er det nødvendig å skille mellom den noe overfladiske definisjonen av Tantra som oppsto i USA i forrige århundre (neo-tantrisme) og Tantra som yogisk disiplin.
Tantriske og vediske strømninger går flere tusen år tilbake, og regnes sammen for å være grunnlaget for store deler av indisk filosofi og kultur. Tantra er også hovedkilden til den vel kjente yogaformen Hatha yoga. Tantra har en rik tradisjon og et stort filosofisk system, og i utdanningen vil vi særlig lære mer om såkalt ikke-dualistisk shaivisme. Her består virkeligheten av et harmonisk samspill mellom bevissthet og energi, som sammen er grunnlaget for alt i fra skapelsen til det enkelte menneskets bevissthet.