Filosofi og begrepsforståelse på yogalærerutdannelsen

ved Yggdrasil Yogaskole

 

Viveka – Silje Steinardotter Hasle

Viveka er utdannet yogalærer ved yogalærerutdanningen på Yggdrasil og har praktisert yoga og meditasjon i mange år. Hun har også gjennomført grunnutdanning i klassisk yogafilosofi og grunnkurs i sanskrit ved Akademi for indisk filosofi. For henne er filosofien en viktig del av yogaen og ved å dele den ønsker hun å inspirere andre i sin praksis og åndelige utvikling.

 

Tema

De fire hovedformer innen yoga
Vi går i dybden med definisjonen av de fire store hovedformer innen yoga; Hathayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga og Gyanayoga. De fleste yogastilarter inneholder en eller flere av disse fire grunnleggende formene. Yoga fungerer best når en kombinasjon av disse fire integreres hos den enkelte utøver. Senere i utdannelsen vil vi også undersøke hva Rajayoga og Tantra står for. Her er det nødvendig å skille mellom den noe overfladiske definisjonen av Tantra som oppsto i USA i forrige århundre (neo-tantrisme,
med løssluppenhet som varemerke) og Tantra som yogisk disiplin.

Yoga Sutra
En av de viktige tekstene for en dypere forståelse av yoga er denne samlingen av aforismer nedskrevet av Patañjali. Selve teksten er sparsom og består av kun fire kapitler, men med dyp innsikt i mennesket og såpass filosofisk tyngde at det har blitt til tykke bøker med kommentarer. Vi bruker kommentarene til Swami Satyananda i boken ” Four Chapters of Freedom”.

Det er åtte kategorier eller inndelinger av yogapraksis som omtales i Yoga Sutra. Det er ulike måter å definere disse trinnene på, her er en av dem:

1. Yama – hvordan forholde seg til andre på best mulig måte, med minst mulig friksjon og mest mulig harmoni.
2. Niyama – hvordan forholde seg til seg selv i hverdagen, med størst mulig utvikling.
3. Asanas – fysiske øvelser.
4. Pranayama – puste/ energiøvelser.
5. Pratyahara – hvordan bli minst mulig forstyrret av ytre / indre påvirkninger.
6. Dharana – konsentrasjonsmetoder
7. Dhyana -meditasjon – dyp avspenning og konsentrasjon.
8. Samadhi – meditativ absorpsjon – integrasjon mellom selvet og kosmos.

Yogafilosofi regnes som en del av en fullverdig yogapraksis hvor praksis og teori går hånd i hånd.