Lærlingplass ved Yggdrasil Yogaskole

Vi har et begrenset antall lærlingplasser ved skolen. Krav til søker er at man har en yogalærerutdannelse fra tidligere eller at man er i gang med en utdannelse eller at man har undervist i yoga i minimum 3 år. Lærlingordningen skal derfor ikke ses som en yogalærerutdannelse, men et tillegg til en utdannelse hvor man lærer seg forskjellige sider ved den praktiske driften av en yogaskole.

Det praktiske arbeidet inkluderer kontorarbeide, rengjøring og annet forefallende arbeide ved skolen. Dessuten følger lærlingen yogaklasser etter avtale med ledelsen ved skolen. Lærlingen deltar på minst en ukentlig yogaklasse og har minimum tre timers ukentlig praksis ved skolen, gjerne samme dag. Bor du utenfor Oslo kan vi avtale uker med daglig praksis og daglige yogaklasser.

Ordningen er gratis. Avtalen gjelder for et år, med mulighet for forlengelse og med en måneds prøveperiode.

Ta kontakt for å avtale en samtale hvis du er interessert i en lærlingplass hos oss.

Mvh Moksha & Amrit