Lydene rundt deg

Måten vi sanser og opplever våre omgivelser på er som regel betinget av det som vi ubevisst forventer. Vi har vennet oss til å oppleve akkurat det vi regner med å oppleve. For en del blir det ganske kjedelig i lengden og derfor benytter mange seg av forskjellige rusmidler som bl.a. endrer måten vi opplever på.

Lydene rundt degDet finnes imidlertid andre metoder til å gjøre oppmerksomheten ny og levende, uten at du trenger å bli uklar eller få ubehagelige bivirkninger. Her er en liten øvelse som du kan gjøre når du har et par minutter til rådighet i en kø, på bussen eller toget, i naturen eller hjemme i en stol.

Lukk øynene og bruk litt tid på bare å stå eller sitte. Sett sinnet i frigir uten å tenke på noe spesielt. Legg så merke til lydene rundt deg. Ikke bare en lyd, men alle lydene samtidig. Unngå å bedømme lydene eller tenke over hvor de kommer fra, man la oppmerksomheten oppfange hele lydspekteret. Det hele, samtidig. Fortsett noen minutter, uten å anstrenge deg, men likevel meget oppmerksomt. Og opplev at du opplever lydene. Prøv øvelsen i forskjellige omgivelser. God fornøyelse. Nå kan du gå videre til meditasjon