Meditasjon

Bevissthetsstrømmen vår går for det meste utover og formidler inntrykk til oss via sansene. I meditasjon snus denne strømmen og bevisstheten rettes innover.

For mange vil det være vanskelig å sitte uten å gjøre noe. Det er kanskje rastløsthet og spenninger i kroppen. Her kan yogastillinger, pusteøvelser og avspenning være en meget god hjelp. Gjennom regelmessig bruk av yoga kan du oppnå ro og et naturlig velvære som også vil forberede kroppen og sinnet til meditasjon.

Klarer du å sitte en stund uten bevegelser kan du gå videre og lære deg meditasjon. Her er det en stor fordel å kjenne til en konkret meditasjonsteknikk eller å gå på kurs. I yoga anses det ikke for meditasjon å reflektere eller gruble over saker og ting. Ved å bruke en metode kan du gå dybere og vende forfrisket tilbake til dine gjøremål med nytt overblikk. Her er noen få trinn av “Indre Stillhet”, en tantrisk meditasjon.

Meditasjon1. Sitt i en behagelig stilling med lukkede øyne og ryggen rett. La kroppen og sinnet falde litt til ro. Rett deretter oppmerksomheten utover og lytt til lydene. Alle lydene samtidig. Uten å analysere, lytt til hele lydbildet ( se evt. artiklen: Lydene rundt deg ). Fortsett en stund med dette.

2. Rett nå oppmerksomheten mot pusten. Du trenger ikke å puste på noen spesiell måte, bare opplev hvordan luften strømmen inn og ut gjennom nesen. Hold oppmerksomheten ved pusten så stødig som mulig. Unngå å bli anspent når du glemmer deg bort. Det kan hende du føler deg frustrert over at oppmerksomheten er andre steder men det er okay – opplev følelsen av frustrasjon i tillegg. Du vil helt sikkert oppleve at oppmerksomheten skifter fra det ene til det annet. Ved siden av pusten vil du kanskje bli oppmerksom på en mer eller mindre stadig strøm av tanker. Sinnet er ofte aktivt selv når vi ikke ønsker det.

Når vi ikke planlegger eller gjennomtenker et tema bevisst har vi muligheten for å observere sinnet uten å delta aktivt. Dette er et helt nytt perspektiv for mange og det kan være en lettelse at oppdage realiteten i det. Opplev nå tankene som et vitne, et nøytralt vitne. Igjen uten å analysere; bare opplev. Husk på at bevisstheten rent faktisk er et vitne til kroppens prosessor inkludert hjernens aktivitet. Opplev innholdet i sinnet uten å bedømme; stemninger, bilder, tanker, minner osv. Alt får lov til å passere. Er det bare tomt eller mørkt? Ok, opplev også det.

3. Hvem er det som opplever dette? Opplev deg selv. Følelsen av “jeg“, hvor kommer den fra? Hvem er jeg? Hva er jeg? Du trenger ikke å svare, bare opplev.

Det er mange meditasjonsteknikker i yogatradisjonen. De forskjellige metoder vil lære deg noe om forskjellige sider av deg selv. Det er ikke noe i veien for at du kan arbeide med flere teknikker samtidig, men vil du teste det hele med en gang, uten å gå i dybden med noe, kommer du ingen vei. Lykke til.